„Un pas spre viitor”

Elaborare caiete de sarcini IT&C

Bazând pe experiența acumulată de-a lungul anilor firma noastră oferă servicii de elaborare a caietelor de sarcini necesare organizării de licitație în domeniul informatizării activității firmelor.
Elaborarea caietelor de sarcini constă din mai multe etape:

  • Analiza necesităților și a sistemului existent. Pe baza discuțiilor cu beneficiarul caietului de sarcini sunt identificate activitățile care necesită o informatizare sau modernizarea sistemului informatic existent. În această fază sunt definite funcționalitățile pe care clientul dorește de la noul sistem, precum și activitățile unde este necesară o schimbare în sistem. Pe baza acestor discuții se schițează elementele definitorii ale noului sistem.
  • Analiza comparativă a sistemului existent și a sistemului propus. Prin această analiză se încearcă identificarea elementelor din sistemul vechi care nu mai corespund cu funcționalitățile trasate în analiza precedentă. Se identifică toate produsele program, echipamentele și procedurile care vor fi schimbate. Această fază este parcursă numai dacă există deja informatizare în activitatea analizată.
  • Pe baza celor obținute în fazele precedente se trece la elaborarea caietului de sarcini care va fi conformă cu formatul general acceptat. Caietul de sarcini va conține toate elementele pe baza cărora se poate derula licitația, inclusiv punctajul propus pentru a decide câștigătorul.