„Un pas spre viitor”

Dezvoltare programe client/server

Sistemele informatice elaborate de firma noastră au la bază conceptul de sistem client/server. Sistemele elaborate sunt pe trei nivele fie cu client slab (aplicația rulează într-un browser iar pe server se fac toate prelucrările necesare și stocarea de date) fie cu client gras (pe server sunt stocate datele restul prelucrărilor și prezentărilor de date se execută pe mașina client).

Sisteme ERP

Pentru sistemele ERP am optat pentru soluția cu client gras pentru a modulariza mai mult aplicația și pentru a permite o investiție mai mică în server. Acest mod de abordare permite o mai justă împărțire a efortului de calcul între calculatoarele din rețea. În aceste cazuri folosim motoarele de baze de date Oracle, Pervasive SQL MS-SQL. Ca și mediu de programare se folosește C++, C# și Magic 4GL.

Aplicații web

Pentru aplicațiile web sau intranet folosim tehnologia cu trei nivele cu client slab. Pe server sunt stocate datele și sunt efectuate prelucrările și calculele. Interacțiunea cu utilizatorul se realizează într-un browser web. În cazul acestor sisteme ca și motor de bază de date este folosit MySQL, MariaDB sau Oracle iar pentru realizarea nivelului de logica aplicației folosim limbajele PHP sau Java. Aceste aplicații rulează sub Apache și PHP sau Apache și Tomcat.

Medii de programare și rulare

Pentru realizarea aplicațiilor în limbaj PHP folosim mediile de programare CakePHP sau ScriptCase precum și biblioteci proprii de funcții PHP.

Pentru realizarea aplicațiilor în limbaj Java folosim tehnologiile J2EE, JSP și EJB.

Aplicațiile client/server rulează pe partea de client versiuni ale MS Windows sau Linux, iar pe partea de server CentOS Linux.