„Un pas spre viitor”

Confidențialitate

Reguli de confidenţialitate a datelor personale
  • Pagina noastră înregistrează anumiți parametri ale calculatorului Dumneavoastră (adresa IP, adresa e-mail, datele transmise la înregistrarea în Cartea de vizite). Adresele IP nu sunt legate cu nici o altă dată prin care se poate identifica vizitatorul. În cazul în care prelucrăm jurnalele generate de serverul de WEB o facem numai din motive statistice.
  • Datele ajunse la noi prin înregistrarea în Cartea de vizite sau alte date din jurnalul serverului WEB nu divulgăm terţei persoane, în afara cazurilor în care vizitatorul comite abuzuri în folosirea paginilor noastre, caz în care vor fi anunţate organele competente.
  • Datele obţinute la înregistrare nu vom folosi pentru scopuri de marketing, ci numai pentru contacte directe în anumite cazuri.
Firma noastră se străduieşte să stocheze datele în cel mai sigur mod posibil şi face toate demersurile pentru eliminarea accesului neautorizat la aceste date.