„Egy lépés a jövő felé”

Portofolió

Az évek során cégünk több mint száz különböző informatikai projektet készített. Alább szemelvényként bemutatunk egy párat a fontosabbak közül. A lista nem teljes, csak érzékeltetni szeretnénk vele azokat a területeket amelyeken cégünk tevékenykedik. .

Univers ügyviteli rendszer
ERP Universe

Ez a rendszer legfeljebb 2000 alkalmazottat foglalkoztató középvállalatoknak készült és az ügyviteli tevékenység minden vetületét lefedi a könyveléstől a gyártáson át az eladásig. A rendszer fejlesztése 1992.-ben kezdődött és ma is tart. Többször átíródott illetve modernizálódott. A rendszer kezdettől fogva modulárisan volt elképzelve, hogy jobban igazodhasson a megrendelői igényekhez.
Az általános könyvelési és ügyviteli modulokat, kérésre, olyan speciális modulokkal egészítjük ki amelyek az illető vállalat tevékenységi körének felelnek meg. Így a termelés-előkészítés, követés és elszámolás tekintetében egy nagyon széles palettáját lefedjük a különböző iparágaknak és terjesztői láncoknak. Ezek a specifikus termelési modulok a megrendelő igényeihez vannak igazítva, de beilleszkednek az általános rendszerbe és kommunikálnak a rendszer többi moduljával. Egy jó példa erre a Csíkszeredai Ruhagyár termelés előkészítési, követési és elszámolási modulja. A modul lehetővé teszi a termelés szigorú követését, de ugyan ennek a modulnak az adatai segítségével történik a fizetés számolás és a marketing is ezen adatok segítségével határozza meg a szerződött árakat.
Az Univers ügyviteli rendszer kliens/szerver vastag kliens architektúrát használ különböző adatbázis motorok felhasználásával: Oracle, PervasiveSQL, MS-SQL vagy ODBC.
Legfontosabb partnereink ahol a rendszer fut:Infopress Rt., Csikszeredai Ruhagyár Rt., ComKim Rt., Trampstur Rt., Decoratex Rt., Biooptica Kft.

Önkormányzati ügyviteli rendszer
Sistemul de gestiune a primăriilor

Kezdetben a Csíkszeredai Polgármesteri hivatalnak fejlesztett ügyviteli rendszer mára minden olyan tevékenységet felölel ami egy közepes város polgármesteri hivatalában zajlik. A rendszer 1995 óta fejlesztjük és a fejlesztés ma is folyik újabb és újabb tevékenységek informatizálásával. A rendszer jelenleg a Polgármesteri Hivatal 14 szakszolgálatának tevékenységét fedi le. Külső kapcsolatai vannak az adó és illeték nyilvántartó rendszerrel illetve egyéb hivatalok nyilvántartói rendszereivel mint például a Nemzeti Személy Nyilvántartóval vagy a Nemzeti Agrár Nyilvántartóval.
Egy másik külső kapcsolat az alárendelt egységekkel (iskolák, óvodák, művelődési intézmények stb.) való kapcsolat, ahonnan az alapadatokat veszi át a Polgármesteri Hivatal általános költségvetési jelentésének az elkészítéséhez. A rendszer képes átvenni az adatokat minden alárendelt egység saját könyveléséből és a Polgármesteri Hivatal saját könyvelésébe foglalni, elkészítve ezáltal az általános költségvetési jelentést.
A rendszer kliens/szerver architektúrán alapszik és Oracle adatbázis kezelőt használ.

ASM dokumentun kezelő rendszer
ASM

Egy összetett dokumentum archiváló és visszakereső rendszer amely minden típusú elektronikus dokumentumot képes feldolgozni. Ezen felül képes a dokumentumok közötti kapcsolatokat is rögzíteni. Azon felül, hogy a rendszer képes a dokumentumok archiválására, rendelkezik azzal a képességgel is, hogy rögzítse a dokumentumok közötti hierachiát (apa-fiú kapcsolatot) is. Így lehetővé teszi a különböző típusú dokumentumok összekapcsolását (kérvény, válasz a kérvényre, engedély amit a kérvény alapján kiadtak stb.). A dokumentumok tartalma leírható kulcsszavak segítségével így azok hamar visszakereshetőek. Azok a dokumentumok amelyek elektronikus formában vannak és tartalmukat fel lehet dolgozni indexelt formában kerülnek a rendszerbe, a többieket a kulcsszavak szerint lehet visszakeresni.
Másik fontos jellegzetessége az ASM rendszernek, hogy a dokumentumok feldolgozási folyamatát le lehet írni egy grafikus felhasználói felület segítségével. az így leírt folyamat egy BPEL standard szerinti leíróállományba kerül és így más folyamattervező rendszerek is könnyen átvehetik amelyek képesek a BPEL standard szerinti folyamatleírásokat értelmezni.
A rendszer alapja az Apache Lucene szövegkereső és indexelő rendszer. Java és C#, .NET programozási környezetben fejlesztettük és a dokumentumok közötti kapcsolatok tárolására MySQL adatbázist használ.

Lapterjesztési ügyviteli rendszer
Distrib

A rendszer a kiadvány terjesztéshez (újság, folyóirat, szórólapok stb.) kapcsolódó összes ügyviteli tevékenységet felöleli és egy modern terjesztői hálózat nyilvántartását teszi lehetővé. A rendszer képes a különböző kiadványokra előfizetők, a lapterjesztők és az eladási pontok nyilvántartására. Képes egy kiadvány nyomdabeli csomagolás listájának elkészítésére. Nyilvántartja a szállítóeszközök útvonalát és az útvonalon található helységekbe kiszállítandó kiadványok példányszámát. A rendszer ellenőrzi a kiadott nyugtákat és ellenértékük beszedését, rendszeres listát készít a lejáró megrendelések megújítására minden terjesztőnek. Képes a terjesztők tevékenységi körzetének a nyilvántartására utca és házszám szerint, így elkerülhetőek a terjesztési körzetek átfedései. A rendszer nyomon követi a szabadeladási pontokba kiszállított illetve az onnan visszahozott kiadványok számát és optimalizálja a példányszámokat ezekben a pontokban.
A rendszer internet/intranet technológiát használ és egy közönséges böngészővel is bárhonnan használható. CakePHP-re épül és MySQL típusú adatbázist használ.

MAP – Klinikai és orvosi rendelői nyilvántartó
MAP

Az MAP-t a CompuMed Praxiscomputer és Saltron GmbH. német cégeknek fejlesztettük. Cégünk végezte a 16 bites alkalmazásról 32 bites alkalmazásra történő átírást és a továbbiakban az összes új fejlesztést. Továbbfejlesztettük egy új képfeldolgozó és multimédiás modullal is.
Jelenleg a rendszer képes adatokat exportálni és importálni az XUP standard szerint is.
Jelenleg a rendszer a következő modulokból áll:

  • beteg-nyilvántartó
  • rendelés-nyilvántartás
  • recept és gyógyszer nyilvántartó
  • labor modul
  • orvosi pont számítás
  • jelentéskészítő a betegbiztosítók felé
  • klinikai modul